Tennisclub Margraten online

de gezelligste tennisvereniging in de Gemeente Margraten

Tennisclub Margraten Facebook

Klik hier voor het aanmeldingsformulier van TC Margraten

 

Wat kost een lidmaatschap bij TCM voor het gebruik van de allweather banen van januari tot en met december?

De contributie 2018 bedraagt voor:

  • Senioren: € 105,- (geboren in 2000 of eerder)
  • Junioren: € 80,00 (geboren in 2001 t/m 2005)
  • Pupillen: € 50,00 (geboren in 2006 t/m 2012)
  • Niet-spelende leden: € 12,00

Bij elk vierde en volgend lid uit één gezin krijgt het (de) jongste gezinslid(-leden) 50% korting op de contributie. Deze korting geldt niet voor niet-spelende leden en voor de competitiebijdrage.

Het inschrijfgeld 2018 bedraagt voor:

Echtparen: € 14,00

Senioren: € 9,00

Junioren: € 5,00

Pupillen: € 5,00

In verband met de clubpasregeling dient de contributie vóór 1 april te worden overgemaakt op onderstaand rekeningnummer. Op deze datum wordt de contributie geïnd voor leden die eenautomatische incasso hebben afgegeven. Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven, dient het verschuldigde bedrag, onder vermelding van de naam van het lid, overgemaakt te worden. Het rekeningnummer van onze club is NL82RABO0131801015 bij de Rabobank te Margraten. Het rekeningnummer staat ten name van de Tennisclub Margraten. Na ontvangst van de contributie wordt de nieuwe ledenpas 2018 verstrekt, en bent u dus gerechtigd het komende seizoen te komen spelen.

De competitiebijdrage voor senioren bedraagt € 100,00 per team.

Afmeldingen:

Toch afmelden, dan gaarne schriftelijk vóór 31 december 2018 bij het secretariaat (tcmsecretariaat@live.nl).

Bij afmeldingen na 31 december wordt er alsnog € 15,00 in rekening gebracht in verband met de kosten aan de KNLTB.