Baanverhuur

 Introducés

Als je een introducé meeneemt om te tennissen dan geldt de volgende regeling:

  1. Het verschuldigde bedrag dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL82RABO0131801015 ten name van Tennisclub Margraten, onder vermelding van introducé en de naam van het lid.
  2. De kosten voor introducé(e)s bedragen:€ 3,50 voor pupillen en junioren;€ 5,00 voor senioren. De introducékaart volledig invullen. Deze liggen bij binnenkomst in de kantine direct aan de linkerkant op het “kastje”.
  3. De ingevulde kaart dient opgehangen te worden in de speciale schuiflijst op de muur naast de kantinedeur. Tevens de klok instellen.
  4. Regel is dat de geïntroduceerde op die dag als volwaardig lid gezien moet worden. Dus geen beperkingen in het speelrecht!  

Toeristenkaarten

Voor toeristenkaarten gelden precies dezelfde regels als voor introducés. Indien hier vraag naar is kan ieder aanwezig lid op de baan een dergelijke kaart uitschrijven. De kosten bedragen € 7,50 per persoon (voor kaartgebruik zie introducékaarten).

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 50414629

Address

Bernhardlaan 42
6269 CZ Margraten