Lidmaatschap

 

Lidmaatschap

In verband met de clubpasregeling dient de contributie vóór 1 april te worden

overgemaakt op onderstaand rekeningnummer. Op deze datum wordt de contributie geïnd voor leden die een automatische incasso hebben afgegeven.

 

Indien je geen automatische incasso hebt afgegeven, dient het verschuldigde bedrag, onder vermelding van de naam van het lid, overgemaakt te worden. Het rekeningnummer van onze club is NL82RABO0131801015 bij de Rabobank te Margraten. Het rekeningnummer staat ten name van de Tennisclub Margraten.

Na ontvangst van de contributie wordt de nieuwe ledenpas verstrekt en ben je dus gerechtigd het komende seizoen te komen spelen.

De contributie 2019 bedraagt voor:

Senioren

geboren in 2001 of eerder

115,-

Junioren

geboren in 2002 t/m 2006

90,-

Pupillen

geboren in 2007 t/m 2013

60,-

Niet-spelend leden

 

12,-

 

Bij elk vierde en volgend lid uit één gezin krijgt het (de) jongste gezinslid(-leden) 50% korting op de contributie. Deze korting geldt niet voor niet-spelende leden en voor de competitiebijdrage.

 

Het inschrijfgeld 2019 bedraagt voor:

Echtparen

14,-

Senioren

9,-

Junioren

5,-

Pupillen

5,-

 

De competitiebijdrage voor senioren bedraagt € 110,- per team.

 

Afmeldingen: liever niet!

Toch afmelden? Dan gaarne schriftelijk vóór 31 december 2019 bij het secretariaat ([email protected]). Bij afmeldingen na 31 december wordt er alsnog € 15,00 in rekening gebracht in verband met de kosten aan de KNLTB

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

06-60414629

Address

Bernhardlaan 42
6269 CZ Margraten